Un camí per empendre...

Aquest Blog té com a finalitat posar a la disposició de les persones que es troben en recerca de feina i/o millora laboral un conjunt d'eines i estratègies per millorar les seves possibilitats d'inserció al mercat laboral.

Buscar feina no és un camí fàcil, cal aixecar-se i tenir ganes. És un procés que requereix reflexió, esforç i sobre tot mètode. Tenir motivació i convicció és essencial, si busques i busques amb moltes ganes, al final pots trobar un lloc de treball tan desitjat.“Buscar feina, és una feina"

miércoles, 15 de febrero de 2012

Elaboració del projecte professional

En un procés de recerca de feina és important que la persona sigui capaç de situar-se personalment i professionalment davant el mercat de treball.
Elaborar un projecte professional és definir els objectius professionals propis, que serveixin de referència en la recerca de feina, decidir què volem fer, calcular les possibilitats de feina, les necessitats personals i valorar les dificultats que tot això suposa.
1.      Anàlisi de les característiques personals i professionals: per trobar la feina que millor s’adapti a les possibilitats personals és important  fer un procés d’autoconeixement, conèixer-se a si mateix i relacionar aquests coneixements amb l’exercici de les professions. Per això, és convenient analitzar les característiques personals, les capacitats pròpies, els aprenentatges adquirits i els interessos professionals.
2.      Coneixement de l’entorn: El mercat de treball és la interrelació entre oferta i la demanda de feina, entre els llocs de treball ofertats i demandats. És necessari per tant, conèixer i interpretar les dades i informacions sobre l’entorn laboral: evolució de la feina, anàlisi dels sector productius, transformacions produïdes, etc.
3.      Coneixement de les professions: Per  conèixer una professió és necessari recollir informació sobre la mateixa, observar i analitzar les diferents ocupacions derivades o relacionades amb ella, les tasques que se realitzen, les condicions de treball, la formació convenient, les qualitats necessàries, les possibilitats d’accés i promoció...
4.      Objectiu professional: Una vegada calculades les possibilitats reals, les necessitats i les dificultats que comporta cadascuna de les professions triades, es podrà definir l’objectiu professional. Caldrà tenir en compte els següents aspectes en la definició del mateix:
a.       La previsió d’incorporació a la feina: a curt, mig i llarg termini
b.      El tipus de feina que es desitja: per compte pròpia, aliena, administració pública, petits negocis, grans empreses o bé crear-ne una.
c.      Les necessitats de preparació per arribar a desenvolupar la professió triada mitjançant la recerca d’informació i l’interès per la formació personal i professional.
Definir l’objectiu professional suposa clarificar el tipus de feina que cada persona desitja desenvolupar i conseqüentment, dissenyar l’itinerari per aconseguir-lo.


No hay comentarios:

Publicar un comentario