Un camí per empendre...

Aquest Blog té com a finalitat posar a la disposició de les persones que es troben en recerca de feina i/o millora laboral un conjunt d'eines i estratègies per millorar les seves possibilitats d'inserció al mercat laboral.

Buscar feina no és un camí fàcil, cal aixecar-se i tenir ganes. És un procés que requereix reflexió, esforç i sobre tot mètode. Tenir motivació i convicció és essencial, si busques i busques amb moltes ganes, al final pots trobar un lloc de treball tan desitjat.“Buscar feina, és una feina"

lunes, 27 de febrero de 2012

El Curriculum Vitae

Definició:

El currículum és un document que recull de forma clara i concisa les dades personals, formatives i l’experiència laboral del candidat en relació a l’oferta de feina.

Objectius:

 - Participar en un procés de selecció
 - Servir com a mitjà de presentació a l’empresa per informar-los de les característiques d’una candidatura.
 - Guiar a la persona que entrevista per indagar sobre aquells aspectes més rellevats reflectits al currículum.
- Facilitar, a la persona candidata, la presentació i la defensa de la seva trajectòria professional o formativa d’una manera organitzada.

Tipus de curriculum:

Segon les teves característiques (nivell formatiu, experiència…) i les demandes de l’oferta de feina es recomanable utilitzar un model de CV o un altre per oferir una informació adient al procés de selecció de manera que beneficiï la teva candidatura. Segons l’estructura es poden classificar en tres tipus:

- El Currículum Cronològic: Amb una cronologia progressiva i natural, és el més utilitzat. Es situarà en primer lloc les dates més antigues per anar avançant fins a la data més recent. És aconsellable per a persones amb períodes de treballs llargs en una mateixa empresa i en els casos de persones amb una curta trajectòria professional. Permetrà ressaltar l’evolució professional.

- El Currículum Invers: Aquest model és el més adequat per ressaltar les últimes experiències professionals que normalment seran les més importants i les que més tenen que veure amb l’objectiu professional. S’estructura de forma inversa: començant des de la data més actual fins l’experiència més antiga de la trajectòria professional i formativa.

- El Currículum temàtic: En aquest model, es van agrupant les activitats o funcions desenvolupades en blocs independents, segons sectors (hostaler, comerç, administració...). L’avantatge que té és que permet una major claredat per la persona que el llegeix, ja que d’un cop d’ull pot comprovar l’experiència o preparació que és té en una àrea en concret. Per altra banda, si es tenen llacunes de temps per períodes d’atur, dedicació a altres tasques de caire domèstic - familiar, etc., és la millor forma que passin desapercebuts

Pel contingut:
- El currículum per competències: S’hi solen incloure, a més de les dades habituals, les funcions desenvolupades als diferents llocs de treball i competències que s’han posat en joc (s’obtenen mitjançant l’anàlisi funcional). El currículum europeu És una variant del currículum per competències. Aquest currículum està pensat com a una eina que ajuda a comunicar les competències de treballadors, treballadores i estudiants, millorant la seva mobilitat transnacional.No hay comentarios:

Publicar un comentario